Colabora coa asociación

Contactar para máis información

Doar

Podes facer aquí as túas doazóns

A través de transferencia bancaria
ES55 2100 5656 0902 0016 2287

Elixe a cantidade que queiras doar e escribe no concepto:
Doazón a AGFQ

Podes realizar unha doazón a través de Paypal

Donaciones

Enter amount (EUR)

Podes realizar unha doazón a través de Bizum

Código 06240

Inserta este código a través da app móbil de Bizum e fai a túa doazón á Asociación Galega de Fibrose Quística.

– Importe mínimo por operación: 0,50€

– Importe máximo por operación: 1.000€

¿Queres recibir beneficios fiscáis coa túa doazón?

SOLICITA O TEU CERTIFICADO AQUÍ ANTES DE REALIZAR A TÚA DOAZÓN

Enche este formulario

e solicita o teu certificado de doazón para optar os beneficios fiscáis

Estos datos son imprescindibles para que poidas aplicar as deduccións correspondentes na túa próxima declaración do IRPF ou Imposto de Sociedades.

  Medio da doazón

  Se non enches o formulario para recibir o teu certificado de doazón, non poderás incluir a teu donativo na túa declaración da Renda ou Imposto de Sociedades.

  Se queres facer unha doazón periódica,
  enche este certificado cos teus datos

   Periodicidade

   Beneficios fiscais

   Para Empresas

   Terán dereito á publicación da imaxe da súa empresa como entidade colaboradora nas nosas revistas, calendarios benéficos e actos da entidade, así como a súa logo na sección de patrocinadores ou colaboradores

   35%

   35%

   Dedución = 35%

   x Base dedución

   As cantidades non deducidas, por exceder da base impoñible, poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 10 anos inmediatos e sucesivos.

   Para persoas físicas (IRPF)

   Terán dereito a aplicar a seguinte dedución sobre a cota íntegra do imposto respecto das doazóns realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2020(1):

   80%

   80%

   para os primeiros 150€

   Exemplo: se doas 150, dedúceseche 120€ e ao final cústache 30€

   35%

   35%

   para cantidade restante a partir de 150€

   40%

   40%

   para cantidade restante a partir de 150€ en doazóns durante polo menos 3 anos

   Queres converterche en socio?

   Socios de Honra

   Este tipo de socio ten voz nas asembleas pero non voto.
   Os nosos estatutos recollen, no articulo 13, que serán Socios de Honra quen en atención aos cargos ocuparen ou servizos que prestasen á Asociación fosen nomeados como tales na asemblea xeral de socios, a proposta da xunta directiva, dun numero de socios non inferior ao 20€ do total dos que en cada momento existisen.

   Socios numerarios

   Estes socios terán voz e voto nas asembleas.
   Persoas físicas maior de idade, con capacidade xurídica par obrar, que acepta atacar os estatutos e satisfacer a cota regulamentaria. Terán o dereito e a obrigación de asistir ás Asembleas, gozar dos servizos da asociación e ser elixible para algún cargo dos órganos reitores

   Socios colaboradores

   Terán voz pero sen voto, nas Asembleas Xerais da Asociación.
   Socios protectores ou colaboradores, persoas físicas ou xurídicas que prestan axuda económica ou cooperan persoalmente en melloras da Asociación.

   Socio numerario

   Que necesito para ser Socio numerario?
   1

   Abonar 120€ anuais
   2

   DNI, NIE ou Pasaporte
   3

   Foto carné
   4

   Certificado bancario con IBAN- Documento de LOPD

   Socio colaborador

   Que necesito para ser Socio colaborador?
   1

   Abonar o importe desexado
   2

   Fotocopia CIF/NIF
   3

   Certificado bancario con IBAN (e en caso de persoa física tamén: Documento de LOPD)
   Enche o teu carné de socio

    Tipo de Socio

    Sexo

    Adxunta os teus ficheiros

    Ten FQ?