Colabora coa asociación

Contactar para máis información

Podes facer aquí as túas doazóns

A través de transferencia bancaria
ES55 2100 5656 0902 0016 2287

Elixe a cantidade que queiras doar e escribe no concepto:
Doazón a AGFQ

Se queres facer unha doazón,
enche este certificado cos teus datos

  Beneficios fiscais

  Para Empresas

  Terán dereito á publicación da imaxe da súa empresa como entidade colaboradora nas nosas revistas, calendarios benéficos e actos da entidade, así como a súa logo na sección de patrocinadores ou colaboradores

  35%

  35%

  Dedución = 35%

  x Base dedución

  As cantidades non deducidas, por exceder da base impoñible, poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 10 anos inmediatos e sucesivos.

  Para persoas físicas (IRPF)

  Terán dereito a aplicar a seguinte dedución sobre a cota íntegra do imposto respecto das doazóns realizadas a partir do 1 de xaneiro de 2020(1):

  80%

  80%

  para os primeiros 150€

  Exemplo: se doas 150, dedúceseche 120€ e ao final cústache 30€

  35%

  35%

  para cantidade restante a partir de 150€

  40%

  40%

  para cantidade restante a partir de 150€ en doazóns durante polo menos 3 anos

  Queres converterche en socio?

  Socios de Honra

  Este tipo de socio ten voz nas asembleas pero non voto.
  Os nosos estatutos recollen, no articulo 13, que serán Socios de Honra quen en atención aos cargos ocuparen ou servizos que prestasen á Asociación fosen nomeados como tales na asemblea xeral de socios, a proposta da xunta directiva, dun numero de socios non inferior ao 20€ do total dos que en cada momento existisen.

  Socios numerarios

  Estes socios terán voz e voto nas asembleas.
  Persoas físicas maior de idade, con capacidade xurídica par obrar, que acepta atacar os estatutos e satisfacer a cota regulamentaria. Terán o dereito e a obrigación de asistir ás Asembleas, gozar dos servizos da asociación e ser elixible para algún cargo dos órganos reitores

  Socios colaboradores

  Terán voz pero sen voto, nas Asembleas Xerais da Asociación.
  Socios protectores ou colaboradores, persoas físicas ou xurídicas que prestan axuda económica ou cooperan persoalmente en melloras da Asociación.

  Socio numerario

  Que necesito para ser Socio numerario?
  1

  Abonar 120€ anuais
  2

  DNI, NIE ou Pasaporte
  3

  Foto carné
  4

  Certificado bancario con IBAN- Documento de LOPD

  Socio colaborador

  Que necesito para ser Socio colaborador?
  1

  Abonar o importe desexado
  2

  Fotocopia CIF/NIF
  3

  Certificado bancario con IBAN (e en caso de persoa física tamén: Documento de LOPD)
  Enche o teu carné de socio

   Tipo de Socio

   Sexo

   Adxunta os teus ficheiros

   Ten FQ?