Traballo Social

Informámoste e asesoramoste en todos os recursos que podes acceder

Información e orientación social

 

O servizo de atención social da entidade axuda ás persoas con FQ a adaptarse ao seu novo día a día cos recursos e información pertinentes. Afrontar un diagnóstico dunha enfermidade supón unha nova formulación de vida a todos os niveis. Hai que tomar importantes decisións para o presente e o futuro que se relacionan coa propia persoa, a saúde, o traballo, a vivenda, as relacións sociais, etc.

Como podemos axudarte?

Asesoramento sobre axudas, servizos e recursos

Amortecer o impacto do diagnóstico

Crear un clima de confianza e comunicación

Asesoramento sobre axudas, servizos e recursos

 

Facilitar información, orientación e asesoramento sobre axudas, servizos e recursos. A persoa debe ser consciente da súa propia realidade, coñecer as súas capacidades e os apoios cos que conta na súa contorna, a nivel individual como familiar.

Entre as súas funcións atópanse:

1

Orientación de fronte ao emprego e cursos de formación.

2

Información de programas como campamentos e respiro familiar

3

Charlas de sensibilización

4

Mediación familiar.

5

Realización de proxectos e xustificacións de subvencións.

6

Xestión de recursos: discapacidade, dependencia, prestacións…etc.

Amortecer o impacto do diagnóstico

 

O profesional aquí realiza labores de acompañamento, contención e soporte emocional porque cando se presenta nas nosas vidas unha enfermidade como a Fibrose Quística, o diagnóstico, supón unha ameaza á nosa saúde, ás nosas actividades cotiás e á nosa independencia. A angustia ante a falta de tratamento específico, a incerteza da desinformación, a mirada ao futuro son cousas que é mellor pasalas en compañía.

Crear un clima de confianza

 

O apoio técnico xera un espazo de comunicación que permite o afrontamento da realidade e o desenvolvemento de capacidades.

É importante ter en conta que a resposta que se ofrece non é algo puntual senón que se mantén no tempo polo que se establecen contactos para seguir facilitando información nova sobre distintas cuestións que poidan interesar á persoa como os avances en investigación, as actividades da AGFQ, etc…

Profesionais ao cargo

Comproba cal é a traballadora social
máis próxima ao teu domicilio

A Coruña

Avenida de Arteixo, 85

fqgalicia@fqgalicia.org
Teléfono 981 240 867

Lugo

Polígono Fingoi, Rúa da Luz, 4

fqgalicia@fqgalicia.org
Teléfono 981 240 867

Ourense

Rúa Recaredo Paz, 1

Andrea Carrera García

tsvigo@fqgalicia.org
Teléfono: 650 404 526

Vigo

Avenida Teixugueiras, 15

Andrea Carrera García

tsvigo@fqgalicia.org
Teléfono: 650 404 526