Programas da AGFQ

Descubre todos os nosos programas e accións

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Proxecto financiado pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación durante 9 meses dun fisioterapeuta respiratorio a domicilio, zona Pontevedra,  e Contratación durante 5 meses dunha traballadora social para a delegación de Vigo.
 • Data de inicio do servizo: 01/04/2024
 • Duración: 9 meses
 • Importe da subvención concedida: 12.000,00€

Programa de fisioterapia respiratoria a domicilio e exercicio físico dirixido

 • Convocatoria: Convocatoria Fundación Inocente, Inocente 2024 de axudas para proxectos destinados a nenos e nenas con enfermidades raras.
 • Obxecto: Contratación fisioterapeuta para sesións de fisioterapia respiratoria a domicilio e de exercicio físico dirixido
 • Data de inicio do servizo: 01/06/2024
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención concedida: 10.000,00€

Programa de fisioterapia respiratoria e atención da Fibrose Quística

 • Convocatoria: Convenio de colaboración entre a Concellería de Política Social e Xuventude e COGAMI para o desenvolvemento dun programa integral de actuacións para a promoción da autonomía persoal e a inclusión social das persoas con discapacidade.
 • Obxecto: Contratación de persoal; un/a Fisioterapeuta e un/a Traballador/a Social.
 • Data de inicio do servizo: 01/02/2024
 • Duración: 4 meses
 • Importe da subvención concedida: 13.000€

Programa de fisioterapia respiratoria a domicilio na Coruña

 • Convocatoria: FOCVAA- Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2024.
 • Obxecto: Contratación dunha fisioterapeuta para a zona da Coruña e outros gastos.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2024
 • Duración: 12 meses.
 • Importe da subvención concedida: 5.625,00 €

Programa de atención integral para persoas con fibroses quística

 • Plan de prioridades da once: Supresión de barreas psicosociais.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a zona de Vigo. Información, asesoramento, xestión de recursos, xestión de proxectos, acollida de novos socios e avaliación de resultados.
 • Data de inicio: 01.01.2024
 • Concedido: 8.000,00€

2024

Programas de atención e información a persoas con fibrose quística e familiares 2023-2024

  • Convocatoria: Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro (Programa de Cooperación Xunta de Galicia). 
  • Obxecto: Contratación de un/unha traballador/a social para dar servizo de información, asesoramento e xestión da entidade na delegación de Vigo
  • Data de inicio do servizo: 01/12/2023
  • Duración: 9 meses

  OBXECTIVOS XERAIS:

  • Mellora a calidade de vida das persoas con Fibrose Quística.

  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

  • Informar sobre a enfermidade a pais recentemente diagnosticados que se atopen con diversas dudas que non son resoltas por parte do persoal médico.
  • Informar, asesorar e orientar sobre os recursos sociais, sanitarios, económicos e servizos propios do colectivo.
  • Planificar e organizar actividades de visibilidade e dinamización da asociación galega de Fibrose Quística.
  • Sensibilizar, concienciar e informar sobre aspectos da enfermidade a través de actividades.
  • Participar na xestión, formulación, execución e evaluación de planes, programas, proxectos sociais dirixidos a mellorar as condicións de vida das persoas con fibrose Quística.

Programas de atención a persoas con fibrose quística e familiares e xestión da entidade 2022-2023

  • Convocatoria: Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. 
  • Obxecto: Contratación de un/unha traballador/a social para dar servizo de información, asesoramento e xestión da entidade e unha fisioterapeuta para a zona de A Coruña
  • Data de inicio do servizo: 30/11/2022
  • Duración: 12 meses

  OBXECTIVOS XERAIS:

  • Mellora a calidade de vida das persoas con Fibrose Quística.

  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

  • Informar sobre a enfermidade a pais recentemente diagnosticados que se atopen con diversas dudas que non son resoltas por parte do persoal médico.
  • Informar, asesorar e orientar sobre os recursos sociais, sanitarios, económicos e servizos propios do colectivo.
  • Planificar e organizar actividades de visibilidade e dinamización da asociación galega de Fibrose Quística.
  • Sensibilizar, concienciar e informar sobre aspectos da enfermidade a través de actividades.
  • Participar na xestión, formulación, execución e evaluación de planes, programas, proxectos sociais dirixidos a mellorar as condicións de vida das persoas con fibrose Quística.

  RESULTADOS ESPERADOS:

  • Obter un 90% de casos resoltos por parte das persoas usuarias atendidas.
  • Obter un 90% de grao de satisfacción na atención que se preste.
  • Realización, planificación e organización de a lo menos 8 actividades de visibilidad e dinamización por parte da asociación galega de Fibrose Quistíca.
  • Realización da xestión, formulación, execución e evaluación de planes, programas proxectos sociais que aparezan durante a duración do programa.

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Proxecto financiado pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación durante 9 meses dunha fisioterapeuta respiratoria a domicilio, zona Pontevedra, e contratación durante 5 meses dunha traballadora social para a delegación de Vigo.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2023
 • Duración: 9 meses
 • Importe da subvención concedida: 15.000,00€

Programa de fisioterapia respiratoria para persoas da área de A Coruña

 • Convocatoria: FOCVAA- Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2023.
 • Obxecto: Contratación dunha fisioterapeuta para a zona de A Coruña e outros gastos.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2023
 • Importe concedido: 3.731,52€

Programa de fisioterapia respiratoria a domicilio para persoas con Fibrose Quística

 • Convocatoria: SA803A – Subvencións en réxime de concorrencia competitiva ás entidades privadas sen fins de lucro para realizar programas de carácter sociosanitario.
 • Obxecto: Contratación de fisioterapeuta e clínica en ourense.
 • Data de inicio do servizo: 01/01/2023
 • Duración: 12 meses
 • Importe concedido: 12.000€

Programa integral de actuacións para a promoción da autonomía persoal e a inclusión social das persoas con discapacidade, dirixido a persoas con Fibrose Quística

 • Convocatoria: convenio de colaboración entre a Concellería de Política Social e Xuventude e COGAMI para o desenvolvemento dun programa integral de actuacións para a promoción da autonomía persoal e a inclusión social das persoas con discapacidade.
 • Obxecto: fisioterapia a domicilio na zona de Pontevedra e Ourense.
 • Data de inicio do servizo: 01/03/2023
 • Duración: 8 meses
 • Importe concedido: 15.000€

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.
 • Obxecto: desprazamentos de voluntarios, material de actividades, Epis, Plataforma zoom.
 • Data de inicio:01/01/2023
 • Importe da subvención: 1.080.00€

Programa para a adquisición dun vehículo que facilite a prestación de servizos a persoas con Fibrose Quística

 • Convocatoria: Axudas para a concesión de subvencións destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou persoas con discapacidade polas entidades de iniciativa social da Comunidade Autónoma de Galicia, ao amaparo do Plan de recuperación, transformación e resiliencia finanaciado pola Unión Europea-Next Generation EU.
 • Obxecto: adquisición dun vehículo adaptado que facilite a prestación dos servizos da asociación ás persoas con Fibrose Quística.
 • Importe da subvención: 35.924,52€

Programa de mantemento da Asociación Galega de Fibrose Quística

 • Convocatoria: Subvención destinada a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do Excelentísimo Concello de A Coruña para o exercicio 2023.
 • Obxecto: Importe concedido dedicado para gastos de mantemento de oficina, correos, material oficina, teléfono, material actividades, carteis, protección de datos.
 • Data de inicio: 01.01.2023
 • Importe da subvención: 2.165,12€
 • Duración: 12 meses

Programa de información, difusión e asesoramento a persoas con fibrose quística e familiares

 • Convocatoria: Subvención destinada a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social  no Concello de A Coruña para o exercicio 2023.
 • Obxecto: Importe concedido dedicado contratación traballadora social
 • Data de inicio: 01.01.2023.
 • importe concedido: 2.173,00 €

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para a actuación no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude no ano 2023
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a delegación de Vigo, servizo de psicoloxía e servizo de fisioterapia respiratoria en clínicas
 • Data de inicio: 01.01.2023
 • Duración: 12 meses

2023

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación dunha fisioterapeuta na área de Pontevedra para a realización de sesións de fisioterapia respiratoria e de exercicio físico e dunha traballadora social.
 • Data do inicio do servizo: 01/01/2022
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención concedida: 15.000,00€

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para a actuación no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude no ano 2022
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a delegación de Vigo, servizo de psicoloxía e servizo de fisioterapia respiratoria en clínicas
 • Data de inicio: 01.01.2022
 • Duración: 12 meses

Programa de fisioterapia respiratoria para persoas de A Coruña

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2022.
 • Obxecto: Contratación da xornada da fisioterapeuta de A Coruña e outros gastos xerais da asociación.
 • Data de inicio: 01.01.22
 • importe concedido: 5.560,00€

Programa de atención integral para persoas con fibrose quística

 • Plan de prioridades da once: Supresión de barreiras psicosociais.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a zona de Vigo. Información, asesoramento, xestión de recursos, xestión de proxectos, acollida de novos socios e avaliación de resultados
 • Data de inicio: 01.01.2022

Programa de mantemento da Asociación Galega de Fibrose Quística

 • Convocatoria: Subvención destinada a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do Excelentísimo Concello de A Coruña para o exercicio 2022.
 • Obxecto: Importe concedido dedicado para gastos de mantemento de oficina, correos, material oficina, teléfono, material actividades, carteis, protección de datos.
 • Data de inicio: 01.01.2022
 • Importe da subvención: 2.240€
 • Duración: 12 meses

Programa de información, difusión e asesoramento a persoas con fibrose quística e familiares

 • Convocatoria: Subvención destinada a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social  no Concello de A Coruña para o exercicio 2022.
 • Obxecto: Importe concedido dedicado contratación traballadora social
 • Data de inicio: 01.01.2022.
 • importe concedido: 2.351,00€

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.
 • Objeto: desprazamentos de voluntarios, material de actividades, Epis, Plataforma zoom.
 • Data de inicio:01/01/2022

Programa de atención integral para persoas con fibrose quística en Ourense

 • Convocatoria: Subvención para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2022 da deputación provincial de Ourense.
 • Obxecto: Clínicas de psicoloxía e de fisioterapia na zona de Ourense.
 • Data de inicio: 01.01.2022
 • importe concedido: 3.150,00€

Programa de telemedicina durante y post covid

 • Convocatoria: XIII Convocatoria de axudas a proxectos sociais, dirixida a mellorar a calidade de vida das persoas que sofren enfermidades raras.
 • Obxecto: Instaurar unha liña de telemedicina.
 • Data de inicio: 01.06.2022
 • Duración: 12 meses
 • Importe concedido: 10.000,00€

2022

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación dunha fisioterapeuta na área de Pontevedra para a realización de sesións de fisioterapia respiratoria e de exercicio físico.
 • Data do inicio do servizo: 01/01/2021
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención concedida: 15.000,00€

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para a actuación no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude no ano 2021
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a delegación de Vigo, servizo de psicoloxía e servizo de fisioterapia respiratoria en clínicas
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe da subvención: 5378,23€
 • Duración: 12 meses

Programa de atención integral para persoas con fibrose quística

 • Plan de prioridades da once: Supresión de barreiras psicosociais.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a zona de Vigo. Información, asesoramento, xestión de recursos, xestión de proxectos, acollida de novos socios e avaliación de resultados
 • Data de inicio: 01.01.2022
 • Importe concedido: 5.400€

Programa de visibilización, sensibilización e divulgación da Asociación Galega de Fibrose Quística

 • Convocatoria: Subvención destinada a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro destinadas a actividades ou proxectos de interese social  no Concello de A Coruña para o exercicio 2021.
 • Obxecto: Informar, divulgar e dar a coñecer a Fibrose Quística.
 • Data de inicio: 01.01.2021.
 • Importe concedido: 1.705,90€
 • Duración 12 meses

Programa de mantemento da Asociación Galega de Fibrose Quística

 • Convocatoria: Subvención destinada a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do Excelentísimo Concello de A Coruña para o exercicio 2021.
 • Obxecto: Importe concedido dedicado para gastos de mantemento de oficina, correos, material oficina, teléfono, material actividades, carteles, protección de datos.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe da subvención: 2.240€
 • Duración: 12 meses

Programa de fisioterapia para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: subvencións en réximen de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario.
 • Obxecto: Contratación dun fisioterapeuta da zona de A Coruña e clínicas en Ourense.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • Importe da subvención: 5.000€
 • Duración: 12 meses

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.
 • Oxecto: desprazamentos de voluntarios, material de actividades, Epis, Plataforma zoom.
 • Data de inicio:01/01/2021
 • Duración 10 meses
 • Importe da subvención: 1.702,35€

Programa de fomento do deporte para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvencións de concorrencia competitiva dirixida a entidades deportivas sen ánimo de lucro destinadas ao fomento e apoio á realización de actividades físicas e deportivas a realizar durante o exercicio 2021.
 • Obxecto: Contratación dun fisioterapeuta e compra de equipos de protección individual.
 • Data de inicio: 01/01/2021
 • Duración: 6 meses
 • Importe da subvención: 2.000,00€

Programa de fisioterapia respiratoria para persoas de A Coruña

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen ánimo de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2021.
 • Obxecto: Contratación da xornada da fisioterapeuta de A Coruña e outros gastos xerais da asociación.
 • Data de inicio: 01.01.21
 • importe concedido: 3.328,00€
 • Duración 11 meses

Programa de atención integral para persoas con fibrose quística en Ourense

 • Convocatoria: Subvención para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano 2022 da deputación provincial de Ourense.
 • Obxecto: Clínicas de psicoloxía e de fisioterapia na zona de Ourense.
 • Data de inicio: 01.01.2021
 • importe concedido: 2.500,00€
 • Duración 11 meses

2021

Programa de fisioterapia e atención integral. Cooperación

 • Convocatoria: Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa operativo emprego xuvenil 2020.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social e fisioterapeuta na área de A Coruña para dar servizo de información, asesoramento e xestión da entidade.
 • Data de inicio: 28/12/2020
 • Importe da subvención: 37.002,00€
 • Duración: 12 meses.

Programa de aerosolterapia, fisioterapia e atención integral para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF.
 • Obxecto: Contratación dun fisioterapeuta na área de Pontevedra para a realización de sesións de fisioterapia respiratoria e de exercicio físico.
 • Data de inicio del servicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención concedida: 15.259,20€

Programa de atención integral para persoas con fibrose quística

 • Plan de prioridades da once: Supresión de barreiras psicosociais.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a zona de Vigo Información, asesoramento, xestión de recursos, xestión de proxectos, acollida de novos socios, e avaliación de resultados.
 • Data de inicio del servicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe concedido: 9000€

Programa de atención integral e fisioterapia para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades sen fins lucrativos para actuación no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude no ano 2020.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social para a delegación de Vigo, servizo de psicoloxía e servizo de fisioterapia respiratoria en clínicas
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención: 6.000,00€

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvención a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado.
 • Obxecto: Importe concedido dedicado á compra de equipos de protección individual e coordinación e seguimiento de voluntarios.
 • Data de inicio:01/01/2020
 • Duración: 10 meses.
 • Importe da subvención: 1.171,28€

Programa de asesoramento, información e xestión para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: FOCVAA- Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios durante o ano 2020.
 • Obxecto: Contratación dunha traballadora social, gastos xerais.
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención: 4.275,00€

Programa de mantemento da asociación

 • Convocatoria: Convocatoria específica para a concesión de subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do excelentísimo concello de A Coruña para o exercicio 2020.
 • Obxecto: Importe concedido dedicado para gastos de mantemento de oficina, correos, material oficina, teléfono, material actividades, carteis, protección de datos.
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 12 meses
 • Importe da subvención: 2.600,00€

Programa de fomento do deporte para persoas con fibrose quística

 • Convocatoria: Subvencións de concorrencia competitiva dirixida a entidades deportivas sen ánimo de lucro destinadas ao fomento e apoio á realización de actividades físicas e deportivas a realizar durante o exercicio 2020.
 • Obxecto: Contratación dun fisioterapeuta e compra de equipos de protección individual.
 • Data de inicio: 01/01/2020
 • Duración: 6 meses
 • Importe da subvención: 2.000,00€

2020