Apoio psicolóxico

Afrontamos xuntos o camiño da Fibrose Quística

Información e orientación psicolóxica

 

Vivir con Fibrose Quística presenta moitos desafíos que poden xerar malestar emocional, tanto nas persoas pacientes con FQ como nos seus familiares. Por iso, dende a AGFQ contamos cun servizo de atención psicolóxica encamiñado a previr as posibles dificultades adaptativas. Co obxectivo de entender e manexar mellor os retos que poidan xurdir, podemos atopar diferentes funcións no servizo:

Como podemos axudarte ?

Asesoramento á persoa afectada ou familiar tras o diagnóstico

Manexo das dificultades cos tratamentos

Intervención psicolóxica durante o transplante

Asesoramento á persoa afectada ou familiar tras o diagnóstico

 

Co apoio psicolóxico ofrécese unha atención e intervención individual que inclúe actividades psicolóxicas directas, a través das cales se proporciona ás persoas beneficiarias un maior coñecemento e aceptación da enfermidade, as súas limitacións, a detección de posibles situacións non normalizadas e o seu posterior tratamento.

Entre as súas funcións atópanse:

1

Formación en Fibrose Quística.

2

Asesoramento tras o diagnóstico da enfermidade.

3

Apoio psicolóxico durante os ingresos hospitalarios.

4

Manexo de dificultades na adherencia aos tratamentos.

5

Intervención familiar no paso á adolescencia.

6

Manexo da tensión e sobrecarga no coidador principal.

7

Manexo de dificultades na adherencia aos tratamentos.

8

Intervención psicolóxica antes, durante e despois do transplante.

Manexo das dificultades cos tratamentos e outros aspectos da FQ

 

A persoa profesional aquí realiza labores de acompañamento, contención e soporte emocional porque cando se presenta nas nosas vidas unha enfermidade como a Fibrose Quística, o diagnóstico supón unha ameaza á nosa saúde, ás nosas actividades cotiás e á nosa independencia. A angustia ante a falta de tratamento específico, a incerteza da desinformación, a mirada ao futuro son cousas que é mellor pasalas en compañía.

Intervención psicolóxica durante todo o proceso de transplante

 

O obxectivo final é axudar a entender e manexar mellor as dificultades que se poidan expor no día a día dunha persoa coa enfermidade, aumentando así a súa calidade de vida.

A prevención de hábitos nocivos, inicio da vida laboral, así como a posible perda de independencia ou os tratamentos intrusivos; reforzar a adherencia nesta etapa é fundamental, do mesmo xeito que enfrontar as posibles situacións críticas como os transplantes pulmonares e o coidado no duelo.

Profesionais ao cargo

Comproba cales son as persoas profesionais da psicoloxía máis próximas ao teu domicilio

Pontevedra

Dña María Gabriela Domínguez

C/ La Estrada, Pontevedra
Teléfono consultas: 697 668 171

Ourense

Dña Emilia Pedreira

 C/ Vicente Risco, 2 1º izq.
Teléfono para consultas: 988 218 166.

Vigo

Dña Gema Carrera

C/ Canario nº 1 4B Vigo.
Telefono consultas: 986 482 202.

Vigo

Antía Piñeiro: Clínica Imaya

Av. Gran Vía, 35, 5ºIzda, 36204 Vigo, Pontevedra
Teléfono consultas: 685554428

A Coruña

Cambio Psicología Clínica

 C/ Comandante Fontanes, 17, 1ºA, 15003, A Coruña
Teléfono para consultas: 981140063