Skip to main content

O laboratorio Vertex Pharmaceuticals anunciou que o Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da Axencia Europea de Medicamentos (EMA) emitiu unha opinión positiva para a ampliación da indicación do medicamento Kaftrio (ivacaftor / tezacaftor / elexacaftor), en combinación con ivacaftor, para nenos e nenas con Fibroses Quística que teñan entre 2 e 5 anos con polo menos unha copia da mutación F508del no xene CFTR, independentemente do seu outra mutación.

Esta opinión positiva, outorgada pola EMA, enviarase  agora á Comisión Europea para que adopte unha decisión sobre a súa autorización de comercialización en toda a Unión Europea. Unha vez outorgada a autorización de comercialización, producirase o posterior procedemento de financiamento e o laboratorio poderá solicitar incluir esta nova indicación de Kaftrio dentro do Sistema Nacional de Saúde de cada país.

Sara Alonso, directora médica de Vertex, sinalou que “tratar a causa subxacente da Fibrose Quística canto antes ten o potencial de retardar a progresión da enfermidade, polo que celebramos que o CHMP apoie a ampliación da indicación de Kaftrio a pacientes de tan só dous anos”, segundo as palabras da directora da compañía.

Actualmente, na Unión Europea o medicamento Kaftrio en combinación con ivacaftor está aprobado para o tratamento de persoas con Fibrose Quística a partir de 6 anos, indicación que está dispoñible tamén en España dende o 1 de novembro de 2022.

Leave a Reply

Asociación Galega de Fibrosis Quística
Asociación Galega de Fibrosis Quística